Avís Legal

1. Objecte.

1.1. Aquestes condicions legals regulen l'ús i les condicions d'accés del lloc web https://www.cydsacarton.com (d'ara endavant el “lloc”),pàgina web propietat de CYDSA S.L., sota la denominació CYDSA S.L. (en endavant “Companyia”), degudament registrada.

1.2. L'ús o l'accés a aquest lloc implica que vostè (en endavant “usuari”) reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals dús, i acorda complir-les totalment.

1.3. Si vostè com a usuari no està d'acord amb alguna de les condicions presents haurà de deixar d'accedir a aquest lloc.

2. Propietat del Lloc.

2.1. De conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol i la resta de legislació aplicable us informem que aquest lloc web https://www.cydsacarton.com és propietat de CYDSA S.L. amb NIF número XXXXXXXXX-X sota la denominació comercial CYDSA S.L., degudament registrada.

2.2. Aquesta entitat té el seu domicili social al carrer C/ Gravina 53-55,
Sant Adrià del Besós (08930) Barcelona

2.3. Podeu contactar amb CYDSA S.L. al número de telèfon oa l'adreça de correu electrònic info@cydsacarton.com

2.4. Llevat que s'estableixi expressament d'una altra manera, les comunicacions amb CYDSA S.L. es podran realitzar mitjançant correu ordinari a l'adreça física indicada o mitjançant correu electrònic. La companyia es posarà en contacte amb l'usuari per correu electrònic, en la direcció que obri en el seu poder o li sigui facilitada sobre això.

3. Funcionament del lloc.

3.1. CYDSA S.L. es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de notificació prèvia als seus usuaris, els continguts, l'estructura, el funcionament o les condicions d'accés d'aquest lloc.

3.2. No obstant això, els usuaris del lloc són conscients i accepten que part de la informació continguda en ell podria ser incorrecta, estar incomplet o obsolet, o contenir errors tipogràfics. CYDSA S.L. es reserva el dret d'actualitzar el contingut d'aquest lloc i no serà responsable de no actualitzar la informació.

3.3. Així mateix CYDSA S.L. es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l'accés a aquest lloc per fer operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

3.4. Està prohibit que l'usuari utilitzi aquest lloc web per enviar-lo, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçant, calumniosos, difamatori, propagandístic, escandalosa, obscè, pornogràfics, o qualsevol altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals d'acord amb la legislació aplicable, fets aquests dels quals en qualsevol cas serà responsable l'usuari.

3.5. CYDSA S.L. tampoc no garanteix que aquest lloc web o els servidors que l'allotgen estiguin lliures de virus i d'un altre tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d'aquest lloc.

3.6. Amb caràcter general només podran fer servir aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d'acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran utilitzar el lloc menors d'edat que hagin obtingut prèviament l'autorització dels pares o tutors legals, els quals seran responsables de l'ús que el menor a càrrec seu faci del lloc.

4. Comportament dels usuaris. Prohibicions.

4.1. L'ús dels continguts i serveis oferts per CYDSA S.L. serà sota l'exclusiu risc i responsabilitat de l'usuari.

4.2. La companyia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i les informacions introduïts pels usuaris.

4.3. L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el contingut i serveis d'una manera diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, ia les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

4.4. Així mateix, l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts al lloc web, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable, sent l'únic responsable davant de CYDSA S.L. ia tercers per l'incompliment del que s'estableix aquí.

4.5. L'usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la Llei, a la moral, a l'ordre públic ia les presents condicions generals d'ús.

4.6. En tot cas, l'usuari haurà d'aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap mena de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant tercers o en nom d'aquests.

4.7. En relació amb la infracció de qualsevol irregularitat, recordeu que l'adreça IP del vostre ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

5. Zones protegides del lloc web.

5.1. Generalment per a l'accés als serveis de CYDSA S.L. no caldrà la subscripció o registre de l'usuari.

5.2. La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a l'obtenció prèvia d'un compte personal mitjançant el registre de l'usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament assenyalada al lloc web.

5.3. Aquest lloc pot contenir zones d'accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L'usuari no intentarà accedir a aquestes zones d'accés restringit si no està autoritzat degudament per CYDSA S.L., ni intentarà defugir o manipular els mecanismes de protecció establerts per ella.

5.4. L'usuari que hagi estat autoritzat per CYDSA S.L. per accedir a alguna d'aquestes zones protegides serà el responsable exclusiu de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que CYDSA S.L. poseu a la vostra disposició per accedir a les zones protegides. L'usuari serà, per tant, l'únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats.

Es comunica a l'usuari que l'intent d'accés no autoritzat a les zones d'accés restringit d'aquest lloc web pot estar subjecte a responsabilitat civil i/o penal.

6. Propietat intel·lectual i industrial.

6.1. Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (en endavant “els materials”) són propietat de CYDSA S.L. i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

6.2. L'accés de l'usuari a aquest lloc no implica cap mena de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, dels drets de propietat esmentats, per aquesta raó, l'accés a aquests continguts o elements no atorga, sota cap concepte, a l'usuari la possibilitat de copiar-lo, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

6.3. És per això que l'usuari d'aquest lloc web no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de CYDSA S.L., còpia, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

6.4. L'usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en aquest, excepte el dret limitat a utilitzar el servei dacord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements als quals accedeixi a través dels serveis de CYDSA S.L. per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no fer ni directa, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través dels mateixos.

7. Protecció de Dades i Política de privadesa.

Les vostres dades personals us corresponen només a vosaltres i aquest lloc web és responsable de no revelar cap mena d'informació que us pertanyi. (com el correu electrònic, números d'ip, etc.), excepte la seva expressa autorització o forces de naturalesa major de tipus legal que ho involucrin, com a piratejos o suplantacions.

RESPONSABILITAT DE LES OPINIONS VERTIDES

Les publicacions com a articles (també anomenats posts) són responsabilitat de l'autor. Els comentaris, abocaments pels visitants, són responsabilitat d'ells mateixos i en cap cas violi les regles mínimes de respecte als altres i als bons costums, aquests serien esborrats per l'editor, sense esperar el vostre consentiment.

SEGURETAT DE LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

Aquest lloc web es fa responsable de vetllar per la seguretat, per la privadesa de la seva informació i pel respecte a les seves dades, d'acord amb les limitacions que l'actual Internet ens proveeix, sent conscients que no estem exclosos de patir algun atac per part de crackers o usuaris malintencionats que exerceixin la delinqüència informàtica.

OBTENCIÓ DE LA SEVA INFORMACIÓ

Totes les vostres dades personals consignades en aquest lloc són subministrades per vosaltres mateixos, fent ús sencer de la seva llibertat. La informació aquí emmagatzemada només comprèn dades bàsiques ingressades mitjançant formularis de contacte, comentaris o altres similars.

ÚS DE LA INFORMACIÓ

En proporcionar-nos les vostres dades personals, estant d'acord amb la Política de Privadesa aquí consignada, ens autoritza per al següent ús de la vostra informació: a) per a la fi mateixa per la qual cosa s'ha subministrat; b) per considerar-ho dins de les nostres estadístiques de trànsit, incrementant així la nostra oferta publicitària i de mercat; c) per orientar millor els serveis aquí oferts i valorar-los al vostre criteri, y d) per enviar e-mails amb els nostres butlletins, respondre a consultes o comentaris, i mantenir informat els nostres usuaris.

POLÍTICA DE COOKIES

CYDSA S.L. informa sobre l'ús de les galetes a les seves pàgines web.

Tipus de cookies

Segons qui sigui l'entitat que gestioni el domini des d'on s'envien les galetes i tracti les dades que s'obtinguin es poden distingir dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers .

Hi ha també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades al navegador del client, podent tractar-se de cookies de sessió o cookies persistents.

Finalment, hi ha una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes: cookies tècniques, cookies de personalització, galetes d'anàlisi, cookies publicitàries i cookies de publicitat comportamental.

Cookies utilitzades a la web

A continuació s'identifiquen les galetes que estan sent utilitzades en aquest portal així com la seva tipologia i funció:

La pàgina web de www.cydsacarton.com utilitza Google Analytics, un servei d'analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. Al vostre navegador podreu observar 4 cookies d'aquest servei . Segons la tipologia anterior es tracta de cookies pròpies, de sessió i anàlisi. Podeu trobar més informació sobre això i inhabilitar l'ús d'aquestes galetes www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.

A través de l'analítica web no s'obté informació sobre les vostres dades personals garantint la tutela de la privadesa de les persones que naveguen per la web. La informació que se n'obté és la relativa al nombre d'usuaris que accedeixen a la web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la durada, el navegador utilitzat, l'operador que presta el servei, l'idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la vostra adreça IP. Informació que possibilita un millor i més adequat servei per part d'aquest portal.

Finalment, es descarrega una galeta de tipus tècnic anomenada cookies_policy, pròpia, de tipus tècnic i persistent (caduca en 30 dies). Gestiona el consentiment de l'usuari davant l'ús de les galetes a la pàgina web, a fi d'evitar l'excessiva molèstia que pugui suposar mostrar repetidament informació sobre la política de cookies a la part superior de la web a aquelles persones que hagin acceptat aquesta.

Acceptació de la Política de cookies

c mostra informació sobre la seva Política de cookies a la part superior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió.

Davant aquesta informació és possible dur a terme les accions següents:

  • Acceptar cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant aquesta sessió.
  • Modificar la configuració. Podreu obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la Política de cookies de www.cydsacarton.com i modificar la configuració de la vostra navegació. Però això no evitarà que es mostri l'avís sobre galetes en accedir a noves pàgines del portal.

Com modificar la configuració de les cookies

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les galetes de www.cydsacarton.com o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el vostre navegador. A cada navegador l'operativa diferent, la funció de “Ajuda” us mostrarà com fer-ho.

Saltar al contingut